კორპორატიული კულტურა

მდიდარი და ფერადი კულტურული და სპორტული აქტივობები

ჯგუფი მნიშვნელობას ანიჭებს კორპორატიული კულტურის ჩამოყალიბებას, ცდილობს შექმნას სწავლისმოყვარე და ენერგიული სასწავლო დიაპაზონი, რეგულარულად აწყობს აქტივობებს, აცოცხლებს სასწავლო ცხოვრებას, წაახალისებს თანამშრომლებს, ისწავლონ შრომისმოყვარეობა და გაცვალონ სასწავლო გამოცდილება ერთმანეთთან.

აქტი
ბედნიერი 1
რასის
იმღერე
იმღერე 2

ყურადღება მიაქციეთ პერსონალის უნარების ტრენინგს

com1
com2
com3